Katwijks Museum

Symbolisch Realisme, Johan de Vries (1892-1982) met rondleiding

Afgelopen (13 maart 2018 tot 24 juni 2018)

De regelmatige bezoeker van het Katwijks museum kent de imposante werken van de kunstenaar Johan de Vries. De voorstellingen dragen de titels Kee, ook wel bekend als het orakel, en Arentje. Het zijn werken waar je bijna niet omheen kunt: de monumentaal afgebeelde dames zijn zeer ‘aanwezig’, hun beeltenissen indrukwekkend qua stijl en formaat. ‘Pijnlijk nauwgezet realisme’ noemde de maker zelf zijn werk; directeur Wurfbain van de Lakenhal typeerde het Katwijkse werk als: ‘Zijn beste werk, in een zuiver realisme wil hij zijn ideeën over de zin van het leven weergeven’.
Johan de Vries woonde van 1927 tot 1930 in Katwijk en verhuisde daarna naar Wassenaar. Hij was opgeleid als decoratieschilder en hij bewonderde al vroeg het werk van Vincent van Gogh. Het leerde hem de innerlijke mens kennen. Het was de muziek van Wagners Parsifal die de jonge kunstenaar stimuleerde tot visioenen van ongekende krachten en helderheid; ook filosofie boeide hem uitermate. Door deze invloeden gaat De Vries zich meer richten op het innerlijk van de mens in plaats van op de visuele werkelijkheid. Hij geeft dit vorm in een helder realisme en met een sterke symbolische ondertoon.
Het werk dat hij in de periode van 1920 tot 1937 maakte werd goed ontvangen door gezaghebbende kunstcritici en hing in menig kunstzaal in het land. Landschappen en stillevens maken onderdeel uit van zijn brede oeuvre. Maar ook confronterende portretten die de kwetsbaarheid van het leven of juist de absurditeit lijken te onderstrepen. De Tweede Wereldoorlog vormt een scheidslijn in de carrière van Johan de Vries. Van 1937 tot 1946 exposeert hij niet. Hij blijft wel schilderen en met het werk dat hij maakt betaalt hij onder andere tandartsrekeningen.
Na de oorlog raakt het werk van de Vries in de vergetelheid. Een groot deel van zijn werk werd geschonken aan de Dienst Verspreide Rijkscollecties, thans Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Hier wordt het sindsdien zorgvuldig, maar uit het zicht van het publiek, voor de toekomst bewaard in de depots in Rijswijk.
Dankzij een genereuze bruikleen van het RCE is het voor het Katwijks Museum mogelijk om maar liefst 50 werken van Johan de Vries te laten zien tijdens de tentoonstelling Johan Marinus de Vries (1892-1982)). Symbolisch realisme, van 13 maart tot en met 23 juni 2018. Enerzijds om zijn Katwijkse werk, volgens sommigen het beste in zijn oeuvre, te kunnen kaderen. Anderzijds om deze bijna vergeten kunstenaar het podium te geven dat hij verdient.
Gratis rondleidingen op vrijdagmiddag 6 april, 20 april, 18 mei, 25 mei, 1 juni en 15 juni van 14.00-15.00 uur.
Aanmelden via mail: pr@katwijksmuseum.nl of tel: 06 40362212


grote foto


‹ terug