Katwijks Museum

Bestuursverslag, Jaarrekening en Kerninformatie

Inleiding
Het Genootschap Oud Katwijk en de Stichting Katwijks Museum zijn beiden Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en als zodanig werkzaam voor het Katwijks Museum. De ANBI-status biedt voor particulieren de mogelijkheid op fiscaal gunstige wijze giften aan een der beide rechtspersonen te verstrekken. Daarbij geldt sinds 1 januari 2014 voor dergelijke rechtspersonen de voorwaarde dat zij hun jaarrekening en bestuursverslag over het afgelopen boekjaar op de website publiceren. Met onderstaande links kunt u van de integrale tekst van deze documenten over de verslagjaren 2015 en 2016 kennisnemen.


1. Bestuursverslag

Download hier:

Jaarverslag Genootschap Oud Katwijk & Katwijks Museum 2015 (pdf)
Jaarverslag Genootschap Oud Katwijk & Katwijks Museum 2016 (pdf)


2. Jaarrekening

Download hier:

Jaarrekening Genootschap Oud Katwijk 2015 (pdf)
Jaarrekening Genootschap Oud Katwijk 2016 (pdf)

Jaarrekening Stichting Katwijks Museum 2015 (pdf)
Jaarrekening Stichting Katwijks Museum 2016 (pdf)


3. Kerninformatie Katwijks Museum (ANBI, RSIN, Handelsregister, etc.)

Download hier:

Kerninformatie Katwijks Museum 2014 en 2015 (pdf)
Katwijks Museum